Wakacje!, Wakacje!

Stołówka

Strona główna / Stołówka
 Stołówka
 

Odpłatność za obiady za miesiąc: MARZEC

wynosi 52,50 zł.

Wpłatę za obiady przyjmuje wychowawca świetlicy do 10-tego każdego miesiąca.


Nieterminowa p
łatność za obiady powoduje wykreślenie z listy osób korzystających ze stołówki szkolnej!


Nieobecność ucznia:

      • Warunkiem odpisu za nieobecność na obiadach jest zgłoszenie tego faktu w świetlicy najpóźniej w 1-szym dniu nieobecności.

      • Odpisy dotyczą nieobecności powyżej 3 dni.© Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.