Od 18.01.2021 r. zapraszamy do szkoły:), klasy 1- 3 stacjonarnie, klasy 4-8 zdalnie!

Stołówka

 Stołówka
 

Odpłatność za obiady wynosi: 3,00 zł dziennie

Wpłatę za obiady przyjmuje wychowawca świetlicy do 10-tego każdego miesiąca.Nieterminowa p
łatność za obiady powoduje wykreślenie z listy osób korzystających ze stołówki szkolnej!


Nieobecność ucznia:

      • Warunkiem odpisu za nieobecność na obiadach jest zgłoszenie tego faktu w świetlicy najpóźniej w 1-szym dniu nieobecności.

      • Odpisy dotyczą nieobecności powyżej 3 dni.© Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.