Próby sprawnościowe dla uczniów klasy 1 (klasa sportowa) odbędą się 31.05.2021 r. o godzinie 16:00. Zapraszamy!

Stołówka

 Stołówka
 

Odpłatność za obiady wynosi: 3,00 zł dziennie

Wpłatę za obiady przyjmuje wychowawca świetlicy do 10-tego każdego miesiąca.Nieterminowa p
łatność za obiady powoduje wykreślenie z listy osób korzystających ze stołówki szkolnej!


Nieobecność ucznia:

      • Warunkiem odpisu za nieobecność na obiadach jest zgłoszenie tego faktu w świetlicy najpóźniej w 1-szym dniu nieobecności.

      • Odpisy dotyczą nieobecności powyżej 3 dni.© Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.