Uwaga! zmiana adresu e-mail szkoły!! Nowy adres: sekretariat@sp1ciecina.edu.pl

Stołówka

 Stołówka
 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADÓW SZKOLNYCH:

  1. Zamiar korzystania z obiadów należy zgłosić do kierownika świetlicy przez dziennik elektroniczny Librus (wiadomość do pani Joanny Żur).

  2. Obowiązkowo należy wypełnić deklarację korzystania z obiadów i przekazać kierownikowi świetlicy do 4 września br.

  3. Warunkiem odpisu za nieobecność ucznia na obiadach jest zgłoszenie tego faktu wychowawcy świetlicy nie później niż do godz. 8.00 danego dnia.

  4. Odpłatność za obiady należy dokonać po zakończonym miesiącu do 10 dnia następnego miesiąca.

  5. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności kwota za dane dni nie podlega zwrotowi.

  6. W przypadku rezygnacji z obiadów fakt ten należy zgłosić kierownikowi świetlicy minimum 5 dni wcześniej.

 

Nieterminowa płatność za obiady powoduje wykreślenie z listy osób korzystających ze stołówki szkolnej.

© Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.