Rekrutacja! - Zapisy do klas 1 od 26.02.2024 r. do 15.03.2024 r. - Rekrutacja!

Dla nauczycieli

Wykaz zawodów (konkursów) wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023.

Opis załączników:

1. Wykaz zawodów (konkursów) organizowanych przez kuratora i inne podmioty 2022/2023.
2. Zał. 1 Wykaz zawodów (konkursów) wiedzy, artystycznych i sportowych woj. śląskie 2022/2023.
3. Zał. 2 Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe.
4. Zał. 3 Zawody (konkursy) kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień.
5. Zał. 4 Wykaz olimpiad dla Szkół Podstawowych.

© Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.