1 września startujemy! Klasy 1-3 - żółty, 4-6 - czerwony, 7-8 - zielony

Rada Uczniowska

Rada Uczniowska Samorządu Uczniowskiego

 

Przewodniczący szkoły:  Zofia Sobel 

Zastępca: Martyna Bizoń 

Sekretarz:  Anna Słowik  

Skarbnik:  Szymon Tyrlik


 
Poczet sztandarowy:

Oliwia Górna
Kinga Jopek
Seweryn Brodka

          

W dniu 27.09.2019 r. zostały przeprowadzone wybory do Rady Uczniowskiej Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Cięcinie. W wyborach kandydowało 8 uczniów z klas 4-8. Głos wyborczy oddało  204 uczniów, w tym 7 głosów zostało unieważnionych.   

 

Wyniki przedstawiają się następująco:

 

  • Zofia Sobel – 89 głosów (przewodnicząca szkoły)
  • Martyna Bizoń – 27 głosów (zastępca przewodniczącej szkoły)
  • Szymon Tyrlik– 22 głosy (skarbnik)
  • Anna Słowik – 19 głosów (sekretarz)

  Opiekunem samorządu została p. Patrycja Klima.

 

Wydarzenia:

© Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.