Rekrutacja! - Zapisy do klas 1 od 26.02.2024 r. do 15.03.2024 r. - Rekrutacja!

Rada Uczniowska

Rada Uczniowska Samorządu Uczniowskiego

 Uwaga! Uwaga! Ogłaszamy, iż w  wyniku wyborów przeprowadzonych 28 września w SP nr 1 w Cięcinie została wybrana Rada Uczniowska:

Przewodnicząca: Aleksandra Kuchejda,
Zastępca przewodniczącej: Anna Tyc,
Sekretarz: Emilia Sowa,
Skarbnik: Maria Tyc.

Gratulujemy wszystkim kandydatom! Rywalizacja była bardzo zacięta! Przygotowaliście ambitne plakaty wyborcze! Przedstawicielom życzymy wielu sukcesów! Dbajcie o Nas, Was i Naszą Szkołę!

 
Opiekun Samorządu Szkolnego: mgr Patrycja Klima

 

Wydarzenia


Rok Szkolny 2023/2024:

Archiwum:

© Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.