4.09.2023 r. godzina 9:00 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego!

Rada Uczniowska

Rada Uczniowska Samorządu Uczniowskiego

 Uwaga! Uwaga! Ogłaszamy, iż w  wyniku wyborów przeprowadzonych 28 września w SP nr 1 w Cięcinie została wybrana Rada Uczniowska:

- Przewodnicząca - Aleksandra Kuchejda,
- Zastępca przewodniczącej- Anna Tyc,
- Sekretarz - Emilia Sowa,
- Skarbnik- Maria Tyc.

Gratulujemy wszystkim kandydatom! Rywalizacja była bardzo zacięta! Przygotowaliście ambitne plakaty wyborcze! Przedstawicielom życzymy wielu sukcesów! Dbajcie o Nas, Was i Naszą Szkołę!

 

Opiekun Samorządu Szkolnego:
                                                                                    
mgr Patrycja Klima

 

Wydarzenia:

© Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.