Witaj w przyjaznej szkole!!!

Rada Uczniowska

Strona główna / Rada Uczniowska

SZKOLNA RADA UCZNIOWSKA

 

Przewodniczący szkoły:  Artur Proksa

Zastępca: Wiktoria Adamczyk 

Sekretarz:  Dorota Dyrlaga

Skarbnik:  Kinga Gawlińska

 Poczet   sztandarowy:

 

1.    Główne cele działalności Rady Uczniowskiej w Szkole Podstawowej nr 1 w Cięcinie:
       -  przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie demokratycznym;

       -  rozwijanie samorządności szkolnej;
       -  kształtowanie postaw współodpowiedzialności i współdziałania;
       -  dbanie o dobre imię szkoły, kultywowanie regionalnych oraz szkolnych tradycji;
       -  aktywizowanie życia społecznego w szkole;
       -  czuwanie nad przestrzeganiem praw uczniowskich.

2.    Główne założenia pracy Rady Uczniowskiej na rok szkolny 2015/2016:
       -  ukazywanie potrzeby istnienia praw i obowiązków, nakazów i zakazów obowiązujących w szkole i społeczeństwie;

       -  podtrzymywanie tradycji i obrzędów szkolnych, regionalnych oraz narodowych;
       -  stwarzanie sytuacji dających możliwość rozwoju zainteresowań uczniów;
       -  zachęcanie do wykazywania inicjatywy w działaniu na rzecz szkoły i regionu;
       -  rozwijanie kultury osobistej oraz prawidłowych zachowań;
       -  tworzenie warunków do indywidualnego i wspólnego działania na rzecz potrzebujących poprzez udział w akcjach szkolnych i środowiskowych;
       -  kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Wybory do Rady Uczniowskiej 2014/2015, galeria:

© Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.