Witaj w SP1 Cięcina :)

Certyfikat udziału w projekcie „Lepsza Szkoła”
W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła”, prowadzonym przez GWO. Celem projektu było badanie efektywności nauczania matematyki  w klasie V i VI.
W trakcie trwania projektu uczniowie klasy 5a i 6b rozwiązali trzy standaryzowane testy tzw. Sesje z plusem sprawdzające wiedzę i kompetencje uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego, po pierwszym semestrze i na zakończenie roku szkolnego oraz klasy 6 skorzystały z programu "Próbny sprawdzian".
Nauczyciele systematycznie prowadzili badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, posługując się wystandaryzowanymi narzędziami pomiaru dydaktycznego, analizowali osiągnięcia uczniów, porównywali je  z wynikami pozostałych uczestników projektu i wyciągali wnioski do dalszej pracy.
Dzięki udziałowi szkoły w projekcie nauczyciel mógł przeanalizować dotychczasowe metody pracy, zweryfikować wiedzę uczniów oraz poziom przygotowania do egzaminów zewnętrznych.

 

 

© Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.