Ważna informacja! Od 28.01.2019 r. w Szkole odbywają się wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, planowane rozpoczęcie zajęć dydaktycznych - 4.02.2019 r.

© Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.