Rekrutacja! - Zapisy do klas 1 od 26.02.2024 r. do 15.03.2024 r. - Rekrutacja!

Wybory do Rady Uczniowskiej Samorządu Uczniowskiego

05.10.2022

Wybory do Rady Uczniowskiej Samorządu Uczniowskiego

SPRAWOZDANIE Z WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2022/ 2023

W październiku, w Szkole Podstawowej nr 1 w Cięcinie, odbyła się kampania wyborcza kandydatów na przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Były plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły.

4. października każdy uczeń oddał swój głos na karcie wyborczej na jednego z kandydatów:

1.      Magdalena Czulak

2.      Justyna Wojtusiak

3.      Maria Szczotka

4.      Anna Tyc

5.      Dominika Barańska

6.      Laura Marszałek

7.      Martyna Obrocka

Spośród 413 oddanych głosów największą ilość uzyskali:

1.      Laura Marszałek – 118 głosów

2.      Martyna Obrocka – 96 głosów

3.      Anna Tyc – 88 głosów

4.      Justyna Wojtusiak – 31 głosów

W wyniku głosowania wyłonił się skład Samorządu Uczniowskiego:

1.   Laura Marszałek – Przewodnicząca SU

2.   Martyna Obrocka-  Zastępca Przewodniczącego SU

3.   Anna Tyc – Skarbnik SU

4.  Justyna Wojtusiak – Sekretarz SU

            Nad prawidłowym przebiegiem głosowania  nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza oraz opiekun Samorządu Szkolnego.

NOWEJ RADZIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SERDECZNIE GRATULUJEMY!

powrót do listy »

© Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.