Proszę o sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektornicznym Librus!

Ogłoszenie Dyrekcji Szkoły

24.04.2019

Ogłoszenie Dyrekcji Szkoły

W dniu 25 kwietnia 2019 (czwartek) Szkoła Podstawowa nr 1 Cięcinie prowadzi wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Większość nauczycieli zadeklarowało kontynuowanie udziału w strajku. Prosimy o monitorowanie dziennika elektronicznego, we czwartek zostanie podane więcej informacji dot. wznowienia zajęć dydaktycznych.

Dyrekcja Szkoły

powrót do listy »

© Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.