Witaj w SP1Cięcina :)

Odpłatność za obiady w miesiącu wrzesień

09.09.2020

Odpłatność za obiady w miesiącu wrzesień

Odpłatność za obiady

 

w miesiącu wrzesień

18,00 zł

 

dla klas I a i I b oraz dla uczniów, którzy nie korzystali z obiadów w marcu 2020 – 54 zł

  

  • Warunkiem odpisu za nieobecność dziecka na obiadach jest zgłoszenie tego faktu u wychowawcy najpóźniej w 1-ym dniu nieobecności dziecka. Odpisy dotyczą nieobecności powyżej 3 dni.

  • Wpłatę za obiady przyjmuje wychowawca do 10-tego dnia każdego miesiąca

 

Nieterminowa płatność za obiady powoduje wykreślenie z listy osób korzystających ze stołówki szkolnej.

powrót do listy »

© Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.