Witaj w SP1Cięcina :)

Odpłatność za obiady

31.08.2021

Odpłatność za obiady

w miesiącu Wrzesień
57,00 zł

Wpłatę za obiady przyjmuje wychowawca do 10-tego dnia każdego miesiąca w głównym holu szkoły od 7.30 do 8.10

Warunkiem odpisu za nieobecność dziecka na obiadach jest zgłoszenie tego faktu u wychowawcy najpóźniej w 1-ym dniu nieobecności dziecka. Odpisy dotyczą nieobecności powyżej 3 dni.

Nieterminowa płatność za obiady powoduje wykreślenie z listy osób korzystających ze stołówki szkolnej.

powrót do listy »

© Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.