Od 18.01.2021 r. zapraszamy do szkoły:), klasy 1- 3 stacjonarnie, klasy 4-8 zdalnie!

Innowacja Pedagogiczna - Myślenie Wizualne: Rysuj, baw i ucz się.

26.06.2020

Innowacja Pedagogiczna - Myślenie Wizualne: Rysuj, baw i ucz się.

Innowacja została wprowadzona na początku roku szkolnego 2019/2020. Jej celem było ułatwienie i uatrakcyjnienie uczniom procesu uczenia się na przykładzie języka niemieckiego. Jej autorami są: Sabina Pietraszewska i Jadwiga Dziedzic.

Uczniowie poznali zasady myślenia wizualnego. Zamiast notowania linearnego uczyli się tworzyć i projektować notatki wspierające uczenie się. Te notatki to grafiki, ikonki, ilustracje, mapy myśli, rysunki, które miały nadać sens informacjom przekazywanym w czasie lekcji. Dzięki stosowaniu myślenia wizualnego uczniowie powinni sprawniej myśleć, lepiej zapamiętywać, efektywniej się uczyć. Celami tej metody były poprawa jakości pracy i nauki, wzmocnienie relacji w grupie, wzrost samooceny oraz poczucia sprawczości. Uczniowie rozwijali techniki pamięciowe, zaangażowali się odpowiedzialnie w proces własnej edukacji. Wykorzystywali wrodzoną kreatywność. Rysowanie wprowadzało element zabawy i pomagało przedstawić trudne rzeczy w prosty sposób.

Innowacja miała również na celu wniesienie obustronnej korzyści: dla ucznia i nauczyciela, ponieważ zmotywowała tego drugiego do samokształcenia, a co za tym idzie do wprowadzenia i stosowania nowych metod nauczania , nowego sposobu prezentacji materiału, nowych form pracy w dziedzinie wprowadzania, a także utrwalania lub sprawdzania wiadomości i umiejętności. Takie postępowanie miało przyczynić się do podniesienia jakości pracy szkoły.

Uczniowie w większości byli zaangażowani w przebieg lekcji, towarzyszył im humor, pożyczali sobie wzajemnie pisaki, kredki. Wg ich opinii lekcje wyglądały zupełnie inaczej niż tradycyjne, zajęcia bardzo szybko w ich ocenie mijały. Oczywiście byli i tacy, którzy woleli notatki linearne i tak też prowadzili swoje zeszyty.

W czasie trwania innowacji prowadzono ewaluację, która polegała głównie na obserwacji zachowania, analizie ustnych opinii, a po zakończeniu zajęć przeprowadzono także ankiety dla klas 6, 7 i 8.

Wyniki ankiet wskazują, że prawie wszyscy uczniowie chętnie wykonywali notatki wizualne wzorując się na pracy nauczyciela lub wykonywali je wg własnych pomysłów. Dużą radość sprawiała im wzajemna prezentacja swojej pracy.

Jeden z uczniów w ankiecie wpisał: Nie było to standardowe wypisywanie punktów, dyktowanych przez nauczyciela, tylko wprowadzanie rysunków, kolorów, zachęcanie ucznia do rozwinięcia jego wyobraźni oraz pokazania mu, że notatki można tworzyć też na inne sposoby. 

Inny: Moim zdaniem, wspaniałym pomysłem były również notatki wizualne, przez które naprawdę łatwo dało się wszystko zapamiętać. Pojawiła się też taka odpowiedź: Na pewno lekcje z notowania wizualnego dużo mi pomogły, dodały mi wiary w siebie, że mam zdolności artystyczne i pomogły mi w innych przedmiotach. Super by było gdyby na innych lekcjach też wprowadzić takie notatki.

Zawsze byłem zdania, że w moim przypadku to, jak robię notatki nie miało żadnego znaczenia. Notatki wizualne pokazały mi, że się mylę - patrząc na to, co moja wyobraźnia stworzyła nie tylko lepiej zapamiętuje lekcję, lecz także czuję dumę i radość :)

I na koniec: A pamięta pani, jak kiedyś robiliśmy notatkę wizualną? Dzwonek, zadzwonił, a wszyscy siedzieli i rysowali?

W galerii znajdziecie przykładowe zdjęcia. :) Niestety nie sposób było zamieścić wszystkich :(

Jadwiga Dziedzic

powrót do listy »

© Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.