Witaj w przyjaznej szkole!

Historia

06-05-2013

Święto Szkoły

im. Konstytucji 3 Maja  w Cięcinie

 

"Rozwiń skrzydła, Orle Biały  -                  

i koroną złotą świeć.

Do przeszłości Polski całej

w sercach naszych miłość wznieć!

                                        Józef Stemler

3 Maja 1791 roku uchwalono pierwszą w Europie, a drugą na świecie konstytucję. Jej autorami byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Przyjęta przez Sejm Wielki konstytucja Rzeczpospolitej Obojga Narodów gwarantowała między innymi reformę sądów, skarbu i wojska, a także wprowadzenie sejmików szlacheckich oraz Straży Praw. W praktyce oznaczało to przemianę przestarzałego ustroju Rzeczpospolitej. Nastąpił podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, wprowadzono wolność wyznania, a zniesiono liberum veto, wolne elekcje i konfederacje.

Konstytucja 3-go maja była przede wszystkim próbą uratowania I Rzeczpospolitej m.in. poprzez wprowadzenie monarchii konstytucyjnej i osłabienie roli magnaterii - najbogatszej warstwy szlachty.

W dniu 6 maja 2013 roku Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Cięcinie obchodzi swoje święto - 222 rocznicę Uchwalenia Konstytucji. 

© Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.