Uwaga! zmiana adresu e-mail szkoły!! Nowy adres: sekretariat@sp1ciecina.edu.pl

Erasmus+ Korfu

W ramach realizacji projektu Erasmus+ z początkiem października odbyły się ostatnie mobilności nauczycieli z naszej szkoły. Pedagodzy pojechali na 2 kursy do Grecji, na wyspę Korfu.

Pierwszy z kursów, ICT Tools for a Creative and CollaborativeClassrom, dotyczył włączania narzędzi cyfrowych do procesu nauczania na różnych przedmiotach. Uczestniczyli w nim panie: Iwona Suchanek, Jadwiga Dziedzic oraz pan Marcin Lipiec. Nauczyciele poznali aplikacje
i środowisko online, które wspomagakreatywność i współpracę uczniów podczas lekcji. Organizatorzy położyli tu szczególny naciskna rozwiązania
i aplikacje webowe, które w pełni sprzyjają uczniom o różnych potrzebach i umiejętnościach. W trakcie zajęć była też realizowana tematyka związana ze zrównoważonym rozwojem, ekologią i wtórnym wykorzystaniem surowców. Nauczyciele pracowali podczas zajęć warsztatowych
z różnymi aplikacjami, również z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, m.in.:Twee, Gamma,Canva, My JourneyDiary, ClassDojo, itp. Wcielali się w role uczniów, rozwiązywali zadania przygotowane przez inne grupy.

Drugi kurs, Math games as a pedagogicalmethod, poświęcony był przedmiotom ścisłym, szczególnie matematyce. Udział w nim wzięli
panie:Sabina Pietraszewska, Katarzyna Kliśi pan Szymon Nowak. Celem tego kursu byłoefektywne nauczanie za pomocą metod opartych na grach matematycznych (planszowych, interaktywnych, karcianych, opowiadaniu historii matematycznych) orazuświadomienie nauczycielom, jak wykorzystać naturalne zdolności matematyczne uczniów i jak nauczyć ich matematyzowania pojęć. Nauczyciele poprzez własne doświadczenie zobaczyli, jak wykorzystywać gry interaktywne takie jak: Escape Room oraz aplikację ActionBound do rozbudzania zainteresowań uczniów. Uczestnicy kursu pracowali też metodą warsztatową z różnymi aplikacjami (Canva, Gamma.App, Stop Motion Animation) Ich wdrożenie w proces nauczania spowoduje, że wszyscyuczniowie będą aktywnie uczestniczyć w lekcjach, a przez to podnosić swoje kompetencje.

W ramach kursu uczestnicy gościli w greckiej szkole muzycznej, rozmawiali z Gronem Pedagogicznym, uczniami, obserwowali lekcje. Dzielili się swoimi doświadczeniami, planowali przyszłą współpracę w projekcie Erasmus+. Nasi nauczyciele nawiązali kontakty z pedagogami z Niemiec
i Grecji i przygotowują się do projektu e-Twinning.

Oprócz wiedzy zdobytej na kursie można było poznać kulturę i historię wyspy Korfu, zwiedzić Stare Miasto Kerkyra, wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO oraz spróbować greckich specjałów.

Program Erasmus to niesamowita okazja do poznania Europy, jej kultury i dziedzictwa, okazja do rozwoju osobistego i zdobycia niezapomnianych doświadczeń. Zachęcamy wszystkie placówki oświatowe w naszej gminie do udziału w takim programie. Chętnie podzielimy się doświadczeniem w pisaniu projektu, możemy również zorganizować warsztaty dla nauczycieli i przekazać dalej zdobytą wiedzę.

Jadwiga Dziedzic

© Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.