Witaj w SP1 Cięcina :)

Certyfikat udziału w projekcie „Lepsza Szkoła”

20.06.2016

Certyfikat udziału w projekcie „Lepsza Szkoła”

            Nasza szkoła otrzymała Certyfikat za udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym
„Lepsza Szkoła” w edycji 2015/2016 realizowanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.
W ramach projektu szkoła badała efektywność nauczania matematyki w klasie 5a i 6b oraz mierzyła poziom wiedzy i umiejętności uczniów. W trakcie trwania projektu uczniowie rozwiązali trzy standaryzowane testy, na początku roku, po pierwszym i po drugim semestrze, co daje możliwość badania bieżących postępów w nauce całych zespołów klasowych i pojedynczych uczniów. Uczniowie osiągali coraz to wyższe wyniki, średnia klasy 6b była w każdej sesji wyższa od średniej krajowej, średnie klasy 5a były zbliżone do średniej krajowej.
Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom dała nauczycielom możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów.
Dzięki udziałowi szkoły w projekcie nauczyciele  mogli przeanalizować dotychczasowe metody pracy, zweryfikować wiedzę uczniów oraz poziom przygotowania do egzaminów zewnętrznych.


powrót do listy »

© Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.